TCASA公開徵信/2014年1月

resized_600x848_103_0101_0113

resized_600x834_103_0113_0125

resized_600x649_103_0127_0131

TCASA公開徵信/2014年2月

103-0201-0210_1

103_0210_2018

103_0218_0228

TCASA公開徵信/2014年3月

10303_01

10303_02

103___3__________3

TCASA公開徵信/2014年4月

103_4_1

103_4_2

103_4_3

103_4_4

台灣同伴動物扶助協會20145月公開徵信

日期

5

FB ID

捐款人

捐款金額

5/1

28334

愛心人

1,500

5/2

無摺

500

5/2

無摺

善心人

5,000

醫療

5/2

無摺

廖○彗

3,000

5/2

44689

Jiunchen

1,000

LEO

5/2

劃撥

呂○嘉

1,000

5/3

劃撥

周○芬

1,500

5/3

32109

橘子

2,000

醫療

5/3

會費

○芳+姜○宇

1,000

5/4

會費

高○怡

1,500

5/5

現金

高○怡

500

5/4

61182

涂○佩

500

5/4

21078

趙○漢

3,900

5/5

現金

陳○昕

5,000

5/5

20174

翁○雯

1,550

5/5

21305

陳○芬

500

5/5

劃撥

黃○蘭

5,700

5/6

劃撥

汪○儀

7,000

5/6

劃撥

張○宜

2,200

5/6

現金

麻糬之家募集

顏○伶

500

5/6

現金

劉○梅

500

5/6

現金

吳○敏

500

5/6

現金

愛心助養金5

阮○倩

500

5/6

現金

許○均

500

5/6

現金

高○廷

1,000

5/6

現金

張○睿

5,000

大雄醫療

5/6

08445

愛心人

1,000

5/6

21357

蕭○真

1,000

5/7

現金

Tiff's Place

10,000

5/7

現金

Bonnie Chen

5,000

5/7

劃撥

陳○寬

5,000

5/7

劃撥

黃○芳

1,000

5/8

85588

謝○庭

3,000

5/8

81375

愛心人

500

5/11

paypal

李○榕

10,000

5/12

40526

愛心人

500

5/12

醫療

廖○珍

20,000

5/12

醫療

陳○祥

2,000

5/12

現金

李小姐

1,000

5/13

47300

Elle Sung

2,600

醫療

5/13

paypal

Benny Hui

2,400

5/14

16797

土方十四

2,000

來福/飛輪

5/14

無摺

吳Ο慈

允呈機電

3,000

大雄

5/14

劃撥

藍○嫺

200

多多

5/14

劃撥

張○惠

200

多多

5/14

劃撥

藍○誠

200

多多

5/14

劃撥

沈○昌

200

多多

5/14

劃撥

林○君

1,000

5/14

劃撥

藍○耀

200

多多

5/15

劃撥

周○鳴

5,000

5/15

劃撥

林○妮

1,000

5/15

劃撥

倪Ο芬

2,000

醫療

5/15

現金

丁○文

2,200

5/15

18943

劉○薇

1,000

5/15

11501

鄭○敏

2,000

5/15

20115

愛心人

5,000

5/15

劃撥

李○嫻

1,700

包包

5/15

劃撥

張Ο恩

1,000

5/16

信用卡

愛心人

5/16

信用卡

熊○珍

1,500

多多/A-WOO

5/16

信用卡

韓○蓉

500

葳葳

5/16

信用卡

黃○娟

500

5/16

信用卡

陳○燕

3,000

5/16

信用卡

陳○成

1,000

5/16

信用卡

黃○環

1,500

5/16

信用卡

王○瑋

1,000

5/16

信用卡

吳○紘

1,000

5/16

信用卡

楊○玲

2,000

5/16

信用卡

李○寧

1,000

5/16

信用卡

蔡○章

600

依依

5/16

信用卡

彭○甄

100

5/16

信用卡

2,000

5/16

信用卡

史○菁

500

5/16

信用卡

羅○玲

500

5/16

信用卡

戴○芳

500

老皮皮

5/16

信用卡

陳○芬

1,000

5/16

信用卡

李○紅

500

5/16

信用卡

黃○甄

200

5/16

信用卡

廖○慧

1,000

5/16

信用卡

黃○雯

500

大雄

5/16

信用卡

鄧○蓉

1,000

5/16

信用卡

陳○蓮

600

醫療

5/16

信用卡

蕭○芬

2,000

Hooray

5/16

信用卡

王○咨

2,000

醫療/全區助養

5/16

信用卡

潘五千

300

5/16

信用卡

林○華

500

5/16

信用卡

HsinWang

1,200

大雄

5/16

信用卡

宋○銘

200

5/16

信用卡

李○庭

1,600

包包

5/19

現金

謝○君

3,000

5/16

無摺

黃○昌

3,000

5/16

83855

愛心人

2,000

5/16

39882

陳Ο容

1,000

5/19

93238

黃○霈

1,000

大雄

5/19

08012

陳○祥

850

包包

5/19

劃撥

姜○良

250

多多

5/20

信用卡

愛心人

5/20

信用卡

EVE WANG

1,500

大雄

5/20

信用卡

黃○娟

20,000

大雄

5/20

99263

愛心人

10,000

5/21

40322

LaNina

3,000

5/22

41269

魏○紋

500

5/21

06189

20,000

5/21

03667

佳茵

1,000

5/21

劃撥

葉○珍

3,000

5/22

劃撥

蔡○笛

5,000

醫療

5/22

劃撥

鐘○文

500

5/23

現金

鍾○諭

2,000

5/23

現金

鍾○諭

800

包包

5/23

現金

善心人

9,000

5/22

無摺

黃小胖

3,000

5/22

71273

Doris Wu

2,000

5/23

劃撥

謝Ο娟

600

5/23

劃撥

anitakokoma

1,000

5/23

劃撥

陳Ο穎

2,000

多多哥

5/23

86821

Joan Lai

泛淩企業行

1,000

5/25

04232

法鬥塔利班之珈有二犬

5,000

醫療

5/24

09697

Ying- Ju Lu

3,600

5/24

29226

愛心人

1,000

5/26

40868

巫Ο亭

500

5/26

劃撥

歐○岑

300

5/26

劃撥

郭小六

15,000

5/26

劃撥

方○栩

300

5/26

劃撥

羅○煌

5,000

5/27

劃撥

趙○萍

1,200

5/28

劃撥

詹○姁

500

5/29

31609

愛心人

1,200

5/29

信用卡

chan wai yi phoebe

4,000

包包

5/29

劃撥

皮蛋,小皮蛋, 弟弟

1,500

5/29

劃撥

850

5/29

劃撥

陸○菁

150

5/29

劃撥

陸○元

200

5/29

劃撥

陸張○鑾

200

5/29

劃撥

陸○吟

200

5/29

劃撥

陸○成

200

5/29

劃撥

陸○琿

200

5/30

無摺

Alison

5,000

5/30

無摺

西北麵食

2,000

5/30

64800

發哥

1,000

醫療

5/30

01423

陳○宜

1,000

5/30

31725

Xiaofei Jieng Jiang

3,000

5/31

82320

paohui huang

3,600

5/31

劃撥

梁○鑑

2,000

5/31

劃撥

陳○瑜

1,000


最新消息
社團法人台灣同伴動物扶助協會 | 立案字號:台內社字第 1020237943 號 | 電話:(04)2632-5660 (04)2652-1365 | e-mail: tcasa@tcasa.org
433 台中市沙鹿區晉江里11鄰東晉東路58-21號
劃撥帳號:22760927     戶名:台灣同伴動物扶助協會
SPONSOR. Web Design & Development by ideaRipple Tech. Co.